XIÊN 3 TUYỆT MẬT MIỀN NAM

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

XIÊN 3 TUYỆT MẬT MIỀN NAM ,giá : 5.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 1000k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO & SĐT: 01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3 TUYỆT MẬT  MIỀN NAM

NGÀY XIÊN 3 TUYỆT MẬT KẾT QUẢ TỈNH QUAY
Hôm Nay BÁO SỐ KẾT QUẢ TP.HCM
TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT
02/09/2018 38 – 70 – 12 ĂN XIÊN 3 TIỀN GIANG
01/09/2018 86 – 29  – 50 ĂN XIÊN 3 TP.HCM
31/08/2018 30 – 04  – 90 ĂN XIÊN 3 VĨNH LONG
30/08/2018 23 – 47 – 70 ĂN XIÊN 3 TÂY NINH
29/08/2018 27 – 15 – 84 ĂN XIÊN 3 ĐỒNG NAI
28/08/2018 33 – 86 – 70 ĂN XIÊN 3 BẾN TRE
27/08/2018 71 – 65 -84 ĂN XIÊN 3 TP.HCM
26/08/2018 24 – 78 – 92 ĂN XIÊN 3 TIỀN GIANG
25/08/2018 60 – 77 -10 ĂN XIÊN 3 TP.HCM
24/08/2018 42 – 51 – 29 ĂN XIÊN 3 VĨNH LONG
23/08/2018 33 – 08 – 63 ĂN XIÊN 3  TÂY NINH
ĐÃ LƯU TẤT CẢ THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC

XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN NAM

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN NAM ,giá : 4.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 1000k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO & SĐT: 01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 2 TUYỆT MẬT  MIỀN NAM

NGÀY XIÊN 2 TUYỆT MẬT KẾT QUẢ TỈNH QUAY
Hôm Nay BÁO SỐ KẾT QUẢ TP.HCM
TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT
02/09/2018 38 – 70 ĂN XIÊN 2 TIỀN GIANG
01/09/2018 86 – 29 ĂN XIÊN 2 TP.HCM
31/08/2018 30 – 04 ĂN XIÊN 2 VĨNH LONG
30/08/2018 23 – 37 ĂN XIÊN 2 TÂY NINH
29/08/2018 15  – 26 ĂN XIÊN 2 ĐỒNG NAI
28/08/2018 86 – 70 ĂN XIÊN 2 BẾN TRE
27/08/2018 71 – 65 ĂN XIÊN 2 TP.HCM
26/08/2018 24 – 78 ĂN XIÊN 2 TIỀN GIANG
25/08/2018 10 – 77 ĂN XIÊN 2 TP.HCM
24/08/2018 40 – 51 ĂN XIÊN 2 VĨNH LONG
23/08/2018 08 – 99 ĂN XIÊN 2 TÂY NINH
ĐÃ LƯU TẤT CẢ THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC

GIẢI 8 TUYỆT MẬT MIỀN NAM

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

GIẢI 8 TUYỆT MẬT MIỀN NAM ,giá : 8.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 1000k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO & SĐT: 01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 TUYỆT MẬT  MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 TUYỆT MẬT KẾT QUẢ TỈNH QUAY
Hôm Nay BÁO SỐ KẾT QUẢ TP.HCM
TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT
02/09/2018 20 TRÚNG GIẢI 8 TIỀN GIANG
01/09/2018 86 TRÚNG GIẢI 8 TP.HCM
31/08/2018 99 TRÚNG GIẢI 8 VĨNH LONG
30/08/2018 70 TRÚNG GIẢI 8 TÂY NINH
29/08/2018 04 TRÚNG GIẢI 8 ĐỒNG NAI
28/08/2018 75 TRÚNG GIẢI 8 BẾN TRE
27/08/2018 76 TRÚNG GIẢI 8 TP.HCM
26/08/2018 83 TRÚNG GIẢI 8 TIỀN GIANG
25/08/2018 52 TRÚNG GIẢI 8 TP.HCM
24/08/2018 95 TRÚNG GIẢI 8 VĨNH LONG
23/08/2018 60 TRÚNG GIẢI 8 TÂY NINH
ĐÃ LƯU TẤT CẢ THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC

XỈU CHỦ TUYỆT MẬT

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

XỈU CHỦ TUYỆT MẬT (3 CÀNG ĐỀ) MIỀN NAM ,giá : 20.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 1000k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO & SĐT: 01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ TUYỆT MẬT (3 CÀNG ĐỀ) MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ TUYỆT MẬT KẾT QUẢ TỈNH QUAY
Hôm Nay BÁO SỐ KẾT QUẢ TP.HCM
05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :651 496 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 651(TỪ HĐXS) ĐỒNG NAI
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :517 571 TRÚNG XỈU CHỦ TUYỆT MẬT 517(TỪ HĐXS) BẾN TRE
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :490 537 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 490(TỪ HĐXS) TP HCM
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :665 467 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 665(TỪ HĐXS) TIỀN GIANG
01/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :422 411 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 422(TỪ HĐXS) TP.HCM
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :154 752 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 154(TỪ HĐXS) VĨNH LONG 
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :623 504 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 623(TỪ HĐXS) TÂY NINH
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :456 465 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 465(TỪ HĐXS) ĐỒNG NAI
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :436 933 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 933(TỪ HĐXS) BẾN TRE
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :700 701 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 769(TỪ HĐXS) TP.HCM
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :769 796 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 769(TỪ HĐXS) TIỀN GIANG
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :686 668 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 686(TỪ HĐXS) TP.HCM
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :057 075 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 057(TỪ HĐXS) VĨNH LONG
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :536 863 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 863(TỪ HĐXS) TÂY NINH
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :584 548 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 584(TỪ HĐXS) ĐỒNG NAI
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :635 653 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 635(TỪ HĐXS) BẾN TRE
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :010 001 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 010(TỪ HĐXS) TP HCM
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :913 931 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 913(TỪ HĐXS) TIỀN GIANG
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :774 734 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 744(TỪ HĐXS) TP HCM
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :717 771 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 717(TỪ HĐXS) TÂY NINH
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 314 617 TRÚNG XỈU CHỦ TUYỆT MẬT 314 (TỪ HĐXS) ĐỒNG NAI
ĐÃ LƯU TẤT CẢ THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC

ĐỀ TUYỆT MẬT MIỀN NAM

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

ĐỀ TUYỆT MẬT MIỀN NAM ,giá : 10.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 15h30.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO BẰNG SĐT: 01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ TUYỆT MẬT MIỀN NAM

NGÀY ĐỀ TUYỆT MẬT MIỀN NAM KẾT QUẢ TỈNH QUAY
Hôm Nay BÁO SỐ KẾT QUẢ TP.HCM
05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :99 – 51 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 51(TỪ HĐXS) ĐỒNG NAI
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :17 – 52 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 17(TỪ HĐXS) BẾN TRE
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :90 – 37 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 90(TỪ HĐXS) TP HCM
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :56 – 65 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 65(TỪ HĐXS) TIỀN GIANG
01/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :22 – 11 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 22(TỪ HĐXS) TP.HCM
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :52 – 54 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 54(TỪ HĐXS)  VĨNH LONG
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :23 – 04 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 23(TỪ HĐXS) TÂY NINH
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :56 – 65 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 65(TỪ HĐXS)  ĐỒNG NAI
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :33 – 36 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 33(TỪ HĐXS) BẾN TRE
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :00 – 01 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 00(TỪ HĐXS) TP.HCM 
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :68 – 69 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 69(TỪ HĐXS) TIỀN GIANG
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :68 – 86 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 86(TỪ HĐXS) TP.HCM
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :57 – 75 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 57 (TỪ HĐXS) VĨNH LONG
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :36 – 63 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 63 (TỪ HĐXS) TÂY NINH
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :48 – 84 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 84 (TỪ HĐXS) ĐỒNG NAI
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :35 – 53 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 35 (TỪ HĐXS) BẾN TRE
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :01 – 10 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 10 (TỪ HĐXS) TP HCM
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :13 – 31 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 13 (TỪ HĐXS) TIỀN GIANG
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :34 – 44 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 44 (TỪ HĐXS) TP HCM
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :35 – 53 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 53 (TỪ HĐXS) VĨNH LONG
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :17 – 71 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 17 (TỪ HĐXS) TÂY NINH
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :14 – 17 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 14 (TỪ HĐXS) ĐỒNG NAI
ĐÃ LƯU TẤT CẢ THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC

BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

icon-dong-hungole-blog (518) Dịch vụ cấp số của chúng tôi là dịch vụ số mất phí nhưng có tỷ lệ trúng cao , tất cả những con số dựa trên các công cụ tính toán điện tử và con người .

Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn. Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo số về kết quả cầu 3 miền chính xác nhất !! icon-dong-hungole-blog (98) icon-dong-hungole-blog (98)

: Trong 1 tuần Cầu có thể gãy 1icon-dong-hungole-blog (467) 2 hôm nên quý khách lưu ý phải theo đều. Tránh việc chơi một hai hôm bỏ dở gây lỗ -tổn thất tiền bạc. Chúc quý khách Phát Tài – Phát Lộc.

LIÊN HỆ BẰNG NẠP THẺ BỊ LỖI: 01666.250.500 

KHU VỰC LẤY SỐ TUYỆT MẬT MIỀN NAM

XỈU CHỦ TUYỆT MẬT MIỀN NAM

ĐỀ TUYỆT MẬT MIỀN NAM

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM,giá : 3.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 15h30.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO BẰNG SĐT: 01666.250.500 (ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ)

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ TỈNH QUAY
Hôm Nay BÁO SỐ KẾT QUẢ TP.HCM
05/09/2018 76 ĂN LÔ 76×2 ĐỒNG NAI
04/09/2018 52 ĂN LÔ 52 BẾN TRE
03/09/2018 35 ĂN LÔ 35 TP HCM
02/09/2018 59 ĂN LÔ 59 TIỀN GIANG
01/09/2018 81 ĂN LÔ 81 TP.HCM
31/08/2018 99 ĂN LÔ 99 VĨNH LONG
30/08/2018 70 ĂN LÔ 70 TÂY NINH
29/08/2018 92 ĂN LÔ 92 ĐỒNG NAI
28/08/2018 91 ĂN LÔ 91 BẾN TRE
27/08/2018 76 ĂN LÔ 76 TP.HCM
26/08/2018 41 ĂN LÔ 41*2 TIỀN GIANG
25/08/2018 10 ĂN LÔ 10 TP.HCM
24/08/2018 95 ĂN LÔ 95 VĨNH LONG
23/08/2018 65 ĂN LÔ 65*3 TÂY NINH
22/08/2018 09 ĂN LÔ 09 ĐỒNG NAI
21/08/2018 41 ĂN LÔ 41 BẾN TRE
20/08/2018 37 ĂN LÔ 37×2 TP HCM
19/08/2018 71 ĂN LÔ 71 TIỀN GIANG
18/08/2018 38 ĂN LÔ 38 TP HCM
17/08/2018 62 ĂN LÔ 62×3 VĨNH LONG
16/08/2018 18 ĂN LÔ 18 TÂY NINH
15/08/2018 97 ĂN LÔ 97 ĐỒNG NAI
ĐÃ LƯU TẤT CẢ THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT MB

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

DÀN 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT,giá : 25.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 25 cái 1000k HOẶC 50 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO BẰNG SĐT:01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT MIỀN BẮC

NGÀY 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT MB KẾT QUẢ
Hôm Nay

 

05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :788 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS)788
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :308 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS)308
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :049 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 049
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 640 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 640
01/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 319 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 319
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 067 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 067
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 660 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 660
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 187 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 187
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 327 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 327
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 987 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 987
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 081 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 081
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 360 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 360
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 517 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 517
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 935 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 935
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 737 TRƯỢT 3 CÀNG(HĐXS)
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 056 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 056
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 757 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 757
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 219 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 219
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 177 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 177
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 527 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 527
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 187 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 187
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 662 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 662
14/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 386 TRÚNG 3 CÀNG(HĐXS) 386
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC

ĐỀ TUYỆT MẬT

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

BẠCH THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT,giá : 15.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 15 cái 1000k HOẶC 30 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO BẰNG SĐT:01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Hôm Nay

 

05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :88 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 88(HĐXS)
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :08 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 08(HĐXS)
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :49 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 49(HĐXS)
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :40 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 40(HĐXS) 
01/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :19 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 19(HĐXS) 
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :67 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 67(HĐXS)
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :60 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 60(HĐXS)
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :87 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 87(HĐXS)
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :27 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 27(HĐXS)
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :87 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 87(HĐXS)
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :81 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 81(HĐXS)
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :60 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 60(HĐXS)
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :35 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 17(HĐXS)
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :35 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 35(HĐXS)
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :78 TRƯỢT ĐỀ TUYỆT MẬT
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :56 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 56(HĐXS)
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :57 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 57(HĐXS)
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :19 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 19 (HĐXS)
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :77 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 77 (HĐXS)
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :27 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 27 (HĐXS)
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 87 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 87 (HĐXS)
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 62 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 62 (HĐXS)
14/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 86 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 86 (HĐXS)
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC

3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 10 SỐ MB

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

DÀN 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 10 SỐ,giá : 10.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 1000k HOẶC 16 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO BẰNG SĐT :01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 10 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT 10 SỐ MB KẾT QUẢ
Hôm Nay

 

05/09/2018 536 415 451 259 686 788 598 692 527 557 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX) 788
04/09/2018 406 574 215 790 308 124 357 893 467 316 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX) 308
03/09/2018 049 544 642 138 632 421 225 329 687 770 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX) 049
02/09/2018 459 578 299 724 752 699 696 969 640 544 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)640
01/09/2018 324 133 675 321 807 391 319 462 927 978  WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)319
31/08/2018 067 541 152 946 482 462 842 685 853 975 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)067
30/08/2018 561 156 660 318 972 462 862 831 649 834 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)660
29/08/2018 435 675 214 487 187 533 579 332 555 214 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)187
28/08/2018 471 576 549 721 327 682 972 537 927 076 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)327
27/08/2018 231 453 576 567 215 987 563 146 087 145 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)987
26/08/2018 789 423 623 456 081 654 218 116 790 443 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)081
25/08/2018 449 780 421 201 510 958 985 683 436 360 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)360
24/08/2018 341 567 421 907 542 213 097 324 900 517 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)517
23/08/2018 866 964 969 433 234 662 665 935 233 147 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)935
22/08/2018 342 564 772 973 873 790 989 787 646 345 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)873
21/08/2018 324 564 056 065 476 218 709 434 154 567 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)056
20/08/2018 757 755 225 899 689 809 532 678 432 432 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)757
19/08/2018 342 351 256 219 897 478 432 467 790 215 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)219
18/08/2018 573 177 349 067 485 723 675 340 787 129 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)177
17/08/2018 324 677 341 578 896 432 688 527 805 217 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)527
16/08/2018 324 123 356 578 187 890 533 574 226 799 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX)187
15/08/2018 866 964 969 433 234 662 665 456 233 147 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX) 662
14/08/2018 824 042 028 682 478 090 386 485 389 184 WIN 3 CÀNG ĐỀ (HĐSX) 386
UY TÍN AN TOÀN CHÍNH XÁC
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC

SIÊU LÔ 2 NHÁY TUYỆT MẬT

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

SIÊU LÔ 2 NHÁY TUYỆT MẬT,giá : 7.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 7 cái 1000k HOẶC 14 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO BẰNG SĐT:01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SIÊU LÔ 2 NHÁY TUYỆT MẬT MIỀN BẮC

NGÀY SIÊU LÔ 2 NHÁY TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Hôm Nay

 

05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :35 ĂN LÔ VÍP: 35(2 NHÁY)
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :71 ĂN LÔ VÍP: 71(2 NHÁY)
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :08 ĂN LÔ VÍP: 08 (2 NHÁY)
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :69 ĂN LÔ VÍP: 69(1 NHÁY)
01/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :49 ĂN LÔ VÍP: 49(2 NHÁY)
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :91 ĂN LÔ VÍP: 91(2 NHÁY)
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :73 ĂN LÔ VÍP: 73(3 NHÁY)
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :92 ĂN LÔ VÍP: 92(1 NHÁY)
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :22 ĂN LÔ VÍP: 22(2 NHÁY)
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :98 ĂN LÔ VÍP: 98(2 NHÁY)
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :24 ĂN LÔ VÍP: 63(2 NHÁY)
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :24 ĂN LÔ VÍP: 24(1 NHÁY)
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :33 ĂN LÔ VÍP: 33(2 NHÁY)
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :35 ĂN LÔ VÍP: 35(2 NHÁY)
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :87 ĂN LÔ VÍP: 87(1 NHÁY)
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :80 ĂN LÔ VÍP: 80(1 NHÁY)
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :96 ĂN LÔ VÍP: 96(2 NHÁY)
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :19 ĂN LÔ VÍP: 19(3 NHÁY)
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :90 ĂN LÔ VÍP: 90(1 NHÁY)
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :25 ĂN LÔ VÍP: 25(2 NHÁY)
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 67 ĂN LÔ VÍP: 67(2 NHÁY)
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 49 ĂN LÔ VÍP: 49(2 NHÁY)
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC