SIÊU LÔ 2 NHÁY TUYỆT MẬT

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

SIÊU LÔ 2 NHÁY TUYỆT MẬT,giá : 7.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 7 cái 1000k HOẶC 14 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO BẰNG SĐT:01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SIÊU LÔ 2 NHÁY TUYỆT MẬT MIỀN BẮC

NGÀY SIÊU LÔ 2 NHÁY TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Hôm Nay

 

05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :35 ĂN LÔ VÍP: 35(2 NHÁY)
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :71 ĂN LÔ VÍP: 71(2 NHÁY)
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :08 ĂN LÔ VÍP: 08 (2 NHÁY)
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :69 ĂN LÔ VÍP: 69(1 NHÁY)
01/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :49 ĂN LÔ VÍP: 49(2 NHÁY)
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :91 ĂN LÔ VÍP: 91(2 NHÁY)
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :73 ĂN LÔ VÍP: 73(3 NHÁY)
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :92 ĂN LÔ VÍP: 92(1 NHÁY)
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :22 ĂN LÔ VÍP: 22(2 NHÁY)
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :98 ĂN LÔ VÍP: 98(2 NHÁY)
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :24 ĂN LÔ VÍP: 63(2 NHÁY)
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :24 ĂN LÔ VÍP: 24(1 NHÁY)
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :33 ĂN LÔ VÍP: 33(2 NHÁY)
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :35 ĂN LÔ VÍP: 35(2 NHÁY)
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :87 ĂN LÔ VÍP: 87(1 NHÁY)
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :80 ĂN LÔ VÍP: 80(1 NHÁY)
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :96 ĂN LÔ VÍP: 96(2 NHÁY)
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :19 ĂN LÔ VÍP: 19(3 NHÁY)
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :90 ĂN LÔ VÍP: 90(1 NHÁY)
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :25 ĂN LÔ VÍP: 25(2 NHÁY)
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 67 ĂN LÔ VÍP: 67(2 NHÁY)
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 49 ĂN LÔ VÍP: 49(2 NHÁY)
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC

XIÊN 2 TUYỆT MẬT

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

XIÊN 2 TUYỆT MẬT,giá : 4.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 1000k HOẶC 8 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO BẰNG SĐT:01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 2 TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Hôm Nay

 

05/09/2018 31 70 ĂN XIÊN
04/09/2018 08 99 ĂN XIÊN
03/09/2018 86 40 ĂN XIÊN
02/09/2018 76 17 ĂN XIÊN
01/09/2018 31 29  ĂN XIÊN
31/08/2018 52 87 ĂN XIÊN
30/08/2018 79 13 ĂN XIÊN
29/08/2018 92 43 ĂN XIÊN
28/08/2018 19 45 ĂN XIÊN
27/08/2018 27 65 ĂN XIÊN
26/08/2018 35 84 ĂN XIÊN
25/08/2018 51 12 ĂN XIÊN
24/08/2018  67 78  ĂN XIÊN
23/08/2018 24 86 ĂN XIÊN
22/08/2018 36 10 ĂN XIÊN
21/08/2018 20 26 ĂN XIÊN
20/08/2018 51 64 ĂN XIÊN
19/08/2018 65 19 ĂN XIÊN
18/08/2018 79 90 ĂN XIÊN
17/08/2018 62 31 ĂN XIÊN
16/08/2018 24 51 ĂN XIÊN
15/08/2018 00 79 ĂN XIÊN
14/08/2018 80 98 ĂN XIÊN
TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯƠC

XIÊN 3 TUYỆT MẬT

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

XIÊN 3 TUYỆT MẬT,giá : 5.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 1000k HOẶC 10 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO BẰNG SĐT:01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3 TUYỆT MẬT MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 3 TUYỆT MẬT KẾT QUẢ
Hôm Nay

 

05/09/2018 31 70 96 ĂN XIÊN
04/09/2018 08 99 56 ĂN XIÊN
03/09/2018 16 40 71 ĂN XIÊN
02/09/2018 36 72 94 ĂN XIÊN
01/09/2018 31 29 99 ĂN XIÊN
31/08/2018 87 52 39 ĂN XIÊN
30/08/2018 46 62 13 ĂN XIÊN
29/08//2018 92 43 12 ĂN XIÊN
28/08/2018 36 19 90 ĂN XIÊN
27/08/2018 27 65 19 ĂN XIÊN
26/08/2018 35 84 45 ĂN XIÊN
25/08/2018 99 12 52 ĂN XIÊN
24/08/2018 67 78 90  ĂN XIÊN
23/08/2018 24 86 91 ĂN XIÊN
22/08/2018 74 49 08 ĂN XIÊN
21/08/2018 20 26 23 ĂN XIÊN
20/08/2018 51 64 90 ĂN XIÊN
19/08/2018 65 19 46 ĂN XIÊN
17/08/2018 79 90 65 ĂN XIÊN
17/08/2018 68 62 31 ĂN XIÊN
16/08/2018 55 24 51 ĂN XIÊN
15/08/2018 00 38 79 ĂN XIÊN
14/08/2018 73 80 98 ĂN XIÊN
TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯƠC