XIÊN 3 TUYỆT MẬT MIỀN NAM

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

XIÊN 3 TUYỆT MẬT MIỀN NAM ,giá : 5.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 1000k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO & SĐT: 01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3 TUYỆT MẬT  MIỀN NAM

NGÀY XIÊN 3 TUYỆT MẬT KẾT QUẢ TỈNH QUAY
Hôm Nay BÁO SỐ KẾT QUẢ TP.HCM
TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT
02/09/2018 38 – 70 – 12 ĂN XIÊN 3 TIỀN GIANG
01/09/2018 86 – 29  – 50 ĂN XIÊN 3 TP.HCM
31/08/2018 30 – 04  – 90 ĂN XIÊN 3 VĨNH LONG
30/08/2018 23 – 47 – 70 ĂN XIÊN 3 TÂY NINH
29/08/2018 27 – 15 – 84 ĂN XIÊN 3 ĐỒNG NAI
28/08/2018 33 – 86 – 70 ĂN XIÊN 3 BẾN TRE
27/08/2018 71 – 65 -84 ĂN XIÊN 3 TP.HCM
26/08/2018 24 – 78 – 92 ĂN XIÊN 3 TIỀN GIANG
25/08/2018 60 – 77 -10 ĂN XIÊN 3 TP.HCM
24/08/2018 42 – 51 – 29 ĂN XIÊN 3 VĨNH LONG
23/08/2018 33 – 08 – 63 ĂN XIÊN 3  TÂY NINH
ĐÃ LƯU TẤT CẢ THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC

XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN NAM

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

XIÊN 2 TUYỆT MẬT MIỀN NAM ,giá : 4.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 1000k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO & SĐT: 01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 2 TUYỆT MẬT  MIỀN NAM

NGÀY XIÊN 2 TUYỆT MẬT KẾT QUẢ TỈNH QUAY
Hôm Nay BÁO SỐ KẾT QUẢ TP.HCM
TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT
02/09/2018 38 – 70 ĂN XIÊN 2 TIỀN GIANG
01/09/2018 86 – 29 ĂN XIÊN 2 TP.HCM
31/08/2018 30 – 04 ĂN XIÊN 2 VĨNH LONG
30/08/2018 23 – 37 ĂN XIÊN 2 TÂY NINH
29/08/2018 15  – 26 ĂN XIÊN 2 ĐỒNG NAI
28/08/2018 86 – 70 ĂN XIÊN 2 BẾN TRE
27/08/2018 71 – 65 ĂN XIÊN 2 TP.HCM
26/08/2018 24 – 78 ĂN XIÊN 2 TIỀN GIANG
25/08/2018 10 – 77 ĂN XIÊN 2 TP.HCM
24/08/2018 40 – 51 ĂN XIÊN 2 VĨNH LONG
23/08/2018 08 – 99 ĂN XIÊN 2 TÂY NINH
ĐÃ LƯU TẤT CẢ THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC

GIẢI 8 TUYỆT MẬT MIỀN NAM

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

GIẢI 8 TUYỆT MẬT MIỀN NAM ,giá : 8.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 1000k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO & SĐT: 01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 TUYỆT MẬT  MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 TUYỆT MẬT KẾT QUẢ TỈNH QUAY
Hôm Nay BÁO SỐ KẾT QUẢ TP.HCM
TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT
02/09/2018 20 TRÚNG GIẢI 8 TIỀN GIANG
01/09/2018 86 TRÚNG GIẢI 8 TP.HCM
31/08/2018 99 TRÚNG GIẢI 8 VĨNH LONG
30/08/2018 70 TRÚNG GIẢI 8 TÂY NINH
29/08/2018 04 TRÚNG GIẢI 8 ĐỒNG NAI
28/08/2018 75 TRÚNG GIẢI 8 BẾN TRE
27/08/2018 76 TRÚNG GIẢI 8 TP.HCM
26/08/2018 83 TRÚNG GIẢI 8 TIỀN GIANG
25/08/2018 52 TRÚNG GIẢI 8 TP.HCM
24/08/2018 95 TRÚNG GIẢI 8 VĨNH LONG
23/08/2018 60 TRÚNG GIẢI 8 TÂY NINH
ĐÃ LƯU TẤT CẢ THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC

XỈU CHỦ TUYỆT MẬT

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

XỈU CHỦ TUYỆT MẬT (3 CÀNG ĐỀ) MIỀN NAM ,giá : 20.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 14h00 đến 17h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 1000k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO & SĐT: 01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ TUYỆT MẬT (3 CÀNG ĐỀ) MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ TUYỆT MẬT KẾT QUẢ TỈNH QUAY
Hôm Nay BÁO SỐ KẾT QUẢ TP.HCM
05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :651 496 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 651(TỪ HĐXS) ĐỒNG NAI
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :517 571 TRÚNG XỈU CHỦ TUYỆT MẬT 517(TỪ HĐXS) BẾN TRE
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :490 537 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 490(TỪ HĐXS) TP HCM
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :665 467 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 665(TỪ HĐXS) TIỀN GIANG
01/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :422 411 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 422(TỪ HĐXS) TP.HCM
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :154 752 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 154(TỪ HĐXS) VĨNH LONG 
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :623 504 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 623(TỪ HĐXS) TÂY NINH
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :456 465 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 465(TỪ HĐXS) ĐỒNG NAI
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :436 933 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 933(TỪ HĐXS) BẾN TRE
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :700 701 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 769(TỪ HĐXS) TP.HCM
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :769 796 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 769(TỪ HĐXS) TIỀN GIANG
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :686 668 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 686(TỪ HĐXS) TP.HCM
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :057 075 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 057(TỪ HĐXS) VĨNH LONG
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :536 863 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 863(TỪ HĐXS) TÂY NINH
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :584 548 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 584(TỪ HĐXS) ĐỒNG NAI
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :635 653 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 635(TỪ HĐXS) BẾN TRE
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :010 001 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 010(TỪ HĐXS) TP HCM
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :913 931 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 913(TỪ HĐXS) TIỀN GIANG
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :774 734 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 744(TỪ HĐXS) TP HCM
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :717 771 TRÚNG XIỦ CHỦ TUYỆT MẬT 717(TỪ HĐXS) TÂY NINH
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 314 617 TRÚNG XỈU CHỦ TUYỆT MẬT 314 (TỪ HĐXS) ĐỒNG NAI
ĐÃ LƯU TẤT CẢ THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC

ĐỀ TUYỆT MẬT MIỀN NAM

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

ĐỀ TUYỆT MẬT MIỀN NAM ,giá : 10.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 15h30.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO BẰNG SĐT: 01666.250.500 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ TUYỆT MẬT MIỀN NAM

NGÀY ĐỀ TUYỆT MẬT MIỀN NAM KẾT QUẢ TỈNH QUAY
Hôm Nay BÁO SỐ KẾT QUẢ TP.HCM
05/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :99 – 51 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 51(TỪ HĐXS) ĐỒNG NAI
04/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :17 – 52 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 17(TỪ HĐXS) BẾN TRE
03/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :90 – 37 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 90(TỪ HĐXS) TP HCM
02/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :56 – 65 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 65(TỪ HĐXS) TIỀN GIANG
01/09/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :22 – 11 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 22(TỪ HĐXS) TP.HCM
31/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :52 – 54 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 54(TỪ HĐXS)  VĨNH LONG
30/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :23 – 04 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 23(TỪ HĐXS) TÂY NINH
29/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :56 – 65 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 65(TỪ HĐXS)  ĐỒNG NAI
28/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :33 – 36 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 33(TỪ HĐXS) BẾN TRE
27/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :00 – 01 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 00(TỪ HĐXS) TP.HCM 
26/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :68 – 69 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 69(TỪ HĐXS) TIỀN GIANG
25/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :68 – 86 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 86(TỪ HĐXS) TP.HCM
24/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :57 – 75 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 57 (TỪ HĐXS) VĨNH LONG
23/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :36 – 63 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 63 (TỪ HĐXS) TÂY NINH
22/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :48 – 84 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 84 (TỪ HĐXS) ĐỒNG NAI
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :35 – 53 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 35 (TỪ HĐXS) BẾN TRE
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :01 – 10 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 10 (TỪ HĐXS) TP HCM
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :13 – 31 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 13 (TỪ HĐXS) TIỀN GIANG
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :34 – 44 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 44 (TỪ HĐXS) TP HCM
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :35 – 53 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 53 (TỪ HĐXS) VĨNH LONG
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :17 – 71 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 17 (TỪ HĐXS) TÂY NINH
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :14 – 17 TRÚNG ĐỀ TUYỆT MẬT 14 (TỪ HĐXS) ĐỒNG NAI
ĐÃ LƯU TẤT CẢ THỐNG KÊ NGÀY TRƯỚC

BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

icon-dong-hungole-blog (518) Dịch vụ cấp số của chúng tôi là dịch vụ số mất phí nhưng có tỷ lệ trúng cao , tất cả những con số dựa trên các công cụ tính toán điện tử và con người .

Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn. Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo số về kết quả cầu 3 miền chính xác nhất !! icon-dong-hungole-blog (98) icon-dong-hungole-blog (98)

: Trong 1 tuần Cầu có thể gãy 1icon-dong-hungole-blog (467) 2 hôm nên quý khách lưu ý phải theo đều. Tránh việc chơi một hai hôm bỏ dở gây lỗ -tổn thất tiền bạc. Chúc quý khách Phát Tài – Phát Lộc.

LIÊN HỆ BẰNG NẠP THẺ BỊ LỖI: 01666.250.500 

KHU VỰC LẤY SỐ TUYỆT MẬT MIỀN NAM

XỈU CHỦ TUYỆT MẬT MIỀN NAM

ĐỀ TUYỆT MẬT MIỀN NAM

Đã Chốt Số Hôm Nay – Cầu Siêu Đẹp – Chính Xác Tuyệt Đối !!

BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM,giá : 3.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 10h00 đến 15h30.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
LIÊN HỆ QUA ZALO BẰNG SĐT: 01666.250.500 (ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ)

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ TỈNH QUAY
Hôm Nay BÁO SỐ KẾT QUẢ TP.HCM
05/09/2018 76 ĂN LÔ 76×2 ĐỒNG NAI
04/09/2018 52 ĂN LÔ 52 BẾN TRE
03/09/2018 35 ĂN LÔ 35 TP HCM
02/09/2018 59 ĂN LÔ 59 TIỀN GIANG
01/09/2018 81 ĂN LÔ 81 TP.HCM
31/08/2018 99 ĂN LÔ 99 VĨNH LONG
30/08/2018 70 ĂN LÔ 70 TÂY NINH
29/08/2018 92 ĂN LÔ 92 ĐỒNG NAI
28/08/2018 91 ĂN LÔ 91 BẾN TRE
27/08/2018 76 ĂN LÔ 76 TP.HCM
26/08/2018 41 ĂN LÔ 41*2 TIỀN GIANG
25/08/2018 10 ĂN LÔ 10 TP.HCM
24/08/2018 95 ĂN LÔ 95 VĨNH LONG
23/08/2018 65 ĂN LÔ 65*3 TÂY NINH
22/08/2018 09 ĂN LÔ 09 ĐỒNG NAI
21/08/2018 41 ĂN LÔ 41 BẾN TRE
20/08/2018 37 ĂN LÔ 37×2 TP HCM
19/08/2018 71 ĂN LÔ 71 TIỀN GIANG
18/08/2018 38 ĂN LÔ 38 TP HCM
17/08/2018 62 ĂN LÔ 62×3 VĨNH LONG
16/08/2018 18 ĂN LÔ 18 TÂY NINH
15/08/2018 97 ĂN LÔ 97 ĐỒNG NAI
ĐÃ LƯU TẤT CẢ THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC